『 سـݪول‌‌انـفرادۍ|ᴀɴғᴇʀᴀᴅʏ』🇵🇸

دلت‌را‌بھ‌خـدایےامیدوارکُن؛
که‌خدایت‌برایت‌بهترین‌رارقم‌
می‌زند! シ
..
آغازِ سلول انفرادے : 1399\2\8
ایستگاه گفتگو: https://splus.ir/istgahh_goftogo


دریافت سروش پلاس