اندکی صبر، فَـرَج‌‌ۡ نزدیک است ⃟🌥

️به درازا نمےڪشید غیبتت،
اڱر درد نبودنت، دلمان را می‌لرزاند(:💔
#کپی‌مطالب‌‌آزاد(به‌شر‌‌‌ط‌صلوات‌برای‌‌ظهور☺)

جهت ارتباط:
@labayak_ya_mahdi

https://harfeto.timefriend.net/17111102822414
ناشناس ڪانالمونه، صحبتی بود درخدمتیم🌸


دریافت سروش پلاس