💎 منتظران ظهور 💎

✴بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ✴

⭕برترین عبادت ها #انتظار_فرج است.

تا نیایی گره از کار بشر وا نشود...
درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود💚

متحدمون:

🌹 @Asheghan_Velaiat 🌹

تبادل،نظرات و انتقادات👇:

@aramesh.1384


دریافت سروش پلاس