اِمـام حسیْـن زمان ما(مهدی عج غریب)

امام‌زمان عج... ♥️
سربازی میخواد که...
قبل از اینکه کنارش بجنگه...

[قبلا با نفس خودش جنگیده باشه!
مثلا گاهی یه نه گفتن به یک گناه،
می‌تونه یه عملیاتِ‌معصیت‌بارِ
درونی رو پیروز کنه! 🌱]
مهدیِ امروز همان حسینِ دیروز است.
#اللہم‌عجل‌لولیك‌الفرج
کپی آزاد


دریافت سروش پلاس