🇮🇷مدافعان ولایت🇮🇷

♦️رهبر معظم انقلاب:انقلابیون در فضای مجازی فقط دریافت کننده پیام نباشند تا آنجا که می توانید روشنگری کنیدبصیرت افزایی کنید
جهت ارتباط و ارسال سوژه:
@labayak_ya_mahdi
ناشناسمون
https://harfeto.timefriend.net/16710293045934


دریافت سروش پلاس