شهیدگمنام

السلام علیک یا فاطمة الزهرا(‌س)

🌷یادشهدا کمتراز شهادت نیست🌷

معـرفی شـ📋ـهداء،کلـ🎞ـیپ،‌مدا🎤حـی،خاطــرات 📝شــهداء،حـدیـث، بصیرت افزایی...
#‌شهیدحاج_قاسم_سلیمانی
کپی پست باذکرصلوات آزاداست
تبادل +۴کا

انتقاد،پیشنهاد،تبادل👇
@gomnam8


دریافت سروش پلاس