ارج


°•﷽•°

اندیشه ⬅ رفتار ⬅ جهاد 👈 ارج

ارتباط با مدیر:
@kooh

تبادل و تبلیغ:
@e.khaky

رسانه های دیگر با کارکرد متفاوت:
«خانه ی هنر و هنرمندان»
@roo_be_raah
«زندگی زیباست»
@sad_dar_sad_ziba


دریافت سروش پلاس