بنر
راهبه
پیمان
آن
اگنس
سیصد و پنجاه و پنج
کونگ جزیره جمجمه
تبعید
در کلبه را بزن
تازه ها
اتاق
ولگردها
خون
چهره‌های آن
اتاق های قرمز
اورا‌پیدا‌کن
یادگاری
به سوی ستارگان
گمشده
دزدان دریایی کاراییب
هابیت
ارباب حلقه‌ها-
هری پاتر
جومانجی
لئون حرفه‌ای
صاعقه سیاه
ساعت نا امیدی
دار و دسته نیویورکی
تایتانیک
گرگ وایکینگ
آنابل
برد پیت
رابرت دنیرو
لئوناردو دی‌کاپریو
جانی دپ
تام هنکس
دریافت سروش پلاس